miércoles, 5 de octubre de 2022
Información de interés

Compra amb pacte de supervivència

El règim econòmic dels matrimonis a Catalunya, si no hi ha pacte en contra, és de separació de béns.