dimecres, 2 de setembre de 2020
Nosaltres

Immobiliària animalista

Comença el setembre i seguim amb ganes de millorar, de col•laborar i aportar el nostre granet de sorra.
Llars Independents és animalista perquè estem en contra del maltractament animal i defensem els seus drets. 

Prioritzem el lloguer amb mascotes
Col•laborem amb advocats animalistes per tal de fer un contracte de lloguer amb mascotes on elles siguin la prioritat i el propietari o propietària en sigui responsable.
1. Declaració responsable de tinença d'animals de companyia i de la seva convivència en l'habitatge a arrendar o arrendat.
2. Normativa aplicable amb relació a la tinença d'animals de companyia, amb especificacions per a gossos considerats potencialment perillosos i, especificacions per a  gossos d'assistència acreditats.
3. Clàusules legals en relació amb les persones propietàries o posseïdores de gossos que conviuran al domicili arrendat:
-Benestar animal i tinença responsable.
-Normativa aplicable (estatal, autonòmica i municipal)
-Previsió d’entrada d’un nou animal posterior a la subscripció del contracte d'arrendament.

Pel que fa a assegurances d’habitatges de lloguer amb mascotes, si volem tenir assegurada la nostra mascota en l'assegurança de llar el millor és optar per una assegurança de llar multirisc.
L’assegurança multirisc inclou tota mena de cobertures: des de robatori fins a danys produïts per un incendi, vidres trencats o danys en els aparells electrònics que es trobin dins de l'habitatge. També inclou la garantia de responsabilitat civil, amb què quedarien coberts els danys a terceres persones, englobant també els que pogués ocasionar la nostra mascota.

Oferim ajuda a protectores i colònies de gats.
Destinem una part dels nostres honoraris a menjar, vacunes, joguines i esterilització de mascotes. També oferim als nostres clients adopció responsable mitjançant aquestes organitzacions i, pels nostres clients que ja tenen mascota, aquest mes de setembre regalem la seva esterilització, xip o vacuna pertinent.

A continuació presentem les mascotes de Llars Independents Ámbar i Jazz, i esperem que puguin fer molts amics!