dimecres, 27 de juliol de 2022
Comentaris

Habitatges passius o Passivhaus

El concepte d’habitatge passiu o Passivhaus neix a la dècada dels vuitanta als Estats Units i es perfecciona als noranta a Alemanya, amb la creació de l’Institut Passivhaus i el seu estàndard de certificació.


Un habitatge passiu és una construcció que té un consum energètic mínim, a la vegada que manté unes condicions de climatització adequades tot l’any. A més a més, la seva construcció, disseny i disposició són ecològics, ja que tracten de minimitzar la seva empremta de carboni i el seu impacte en el medi ambient.
És important entendre que Passivhaus no és una marca, sinó un concepte de construcció eficient.
És tracta de l’aprofitament de l’arquitectura bioclimàtica per a la construcció de l’habitatge. És a dir, de l’estudi del clima de la zona on es construirà, tenint en compte els dies de sol, pluja, vent, etc., per aprofitar-los al màxim en la seva orientació i el seu disseny, i això determinarà aspectes com el nivell d’aïllament, sistemes de ventilació i altres.
Els habitatges que estan construïts sota els estàndards Passivhaus són els que redueixen en un 75% les necessitats de calefacció i refrigeració, i la resta de les necessitats energètiques poden ser cobertes amb energies renovables.
Per aconseguir el certificat Passivhaus, s’han d’acomplir una sèrie de requisits imprescindibles:
1.    Un excel·lent aïllament tèrmic, en el qual les parets exteriors, la teulada i la solera han de tenir una baixa transmitància tèrmica. (La transmitància és la capacitat aïllant d’un element constructiu. El millor és el que tingui valor 0)
2.    Portes i finestres d’altes prestacions, tancaments de baixa transmitància tèrmica i finestres de doble o triple vidre plenes d’un gas inert.
3.    Absència de ponts tèrmics, que són aquells punts que es debiliten i deixen perdre energia.
4.    Ventilació mecànica amb recuperació d’escalfor, per garantir la qualitat de l’aire a l’interior de l’habitatge.
5.    Estanqueïtat de l’aire, per tal d’evitar els corrents d’aire deguts a filtracions en portes, finestres o possibles forats a les parets, ja que els habitatges han de ser hermètics.

Anem cap a aquests tipus d’habitatges? Potser no ho veurem a mitjà o curt termini, però el cert és que anem cap a construccions més sostenibles, més eficients, energèticament parlant, més còmodes i confortables; en una paraula, més ecològiques.