dimarts, 13 de juliol de 2021
Documentació

El full de visita immobiliari

Quan volem comprar o llogar un habitatge, el més normal és visitar un parell o més habitatges i, en cadascuna d’aquestes visites, l’agent immobiliari de torn ens fa signar un full de visita.
Però, què és aquest full de visita? Per a què serveix? Té algun tipus de caràcter contractual?

Què és el full de visita?
El full de visita és un document que deixa constància de la visita feta per una persona a un immoble en una data i hora concretes.
És la justificació que l’agent immobiliari té cada cop que fa una visita a un immoble que ell comercialitza envers el seu client/a, el propietari/a.

Contingut del full de visita
Hi ha una sèrie de dades que necessàriament s’han d’incloure en el full de visita:
a) Identificació de l’immoble (com més detallat millor).
b) Identificació de tots els visitants (dades personals i NIF).
c) Identificació de la immobiliària i l’agent que fa la visita.
d) El compromís per part del visitant de no pretendre comprar o llogar l’immoble directament   amb el propietari/a, a l'esquena de l’agent immobiliari o l’agència.
e) La confirmació que és el primer cop que l’interessat visita l’immoble en qüestió.
f) Signatures dels visitants, el propietari/a i l’agent immobiliari.

Quin caràcter contractual té el full de visita?
El full de visita no té cap caràcter contractual, només és la prova signada que algú ha visitat l’habitatge que es comercialitza per part d’un agent immobiliari o una agència immobiliària.
És molt senzill: el visitant ni encarrega ni contracta res amb l’agent o l’agència immobiliària i, per tant, no té cap contracte que el lligui o l’obligui a res.
Ara bé, de vegades, pot passar que el full de visita inclogui una clàusula que digui que, en el supòsit que la persona que signa la visita adquireixi l’habitatge haurà de pagar una comissió a l’agent o agència immobiliària, encara que l’encàrrec de venda hagi estat fet pel propietari/a de l’esmentat habitatge.
També ens podem trobar amb la clàusula que indiqui que, si el comprador/a fa el tracte sense la intervenció de l’agent o agència immobiliària, aquests tenen dret a cobrar la seva comissió o una indemnització per danys i perjudicis.
Som davant d’un document privat, redactat per cada agent o agència immobiliària, de manera que no existeix cap model estàndard, i el fet de signar no vol dir que el comprador/a signi cap contracte de compravenda o lloguer.
Algunes d’aquestes clàusules poden ser considerades abusives i en contra de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, i per tant, no donen lloc a cap mena de compromís per part del comprador/a.

Des de Llars Independents recomanem que us poseu en mans de professionals col•legiats, que llegiu molt bé tot allò que hàgiu de signar i que, davant de qualsevol dubte, pregunteu als agents, que us aclariran tot allò que no enteneu.