dimecres, 24 de juny de 2020
Documentació

Cèdula d'habitabilitat

Què és la cèdula d’habitabilitat ?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent. 

La pot sol•licitar el propietari o propietària de l’habitatge, l’administrador o administradora o un/a representant autoritzat/a.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per:

• Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors. 

Tipologies de cèdules d’habitabilitat:

• De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció.

• De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (augment del nombre d’habitatges, canvi d’ús per crear un habitatge, redistribució total de l’habitatge -ampliacions, remuntes i enderrocament de tot l’edifici en què es deixen únicament les façanes-.

• De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen, per donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres.

Com es pot sol•licitar:

• De primera ocupació: amb l’imprès normalitzat i documentació complementària.

• De segona ocupació: cal que us adreceu a un tècnic o tècnica (arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/a) per tal que faci el certificat d’habitabilitat corresponent.

A Llars Independents també us podem tramitar la cèdula d’habitabilitat

Quan caduquen les cèdules d’habitabilitat?

El període de caducitat de les cèdules d’habitabilitat és el següent: 

• Cèdula d’habitabilitat de primera o segona ocupació concedida abans del 2004: té una validesa de 10 anys.

• Cèdula d’habitabilitat de primera o segona ocupació concedida després del 2004: la seva vigència és de 15 anys.

• Cèdula d’habitabilitat concedida a partir del 2013: primera ocupació, 25 anys; primera ocupació de rehabilitació, 15 anys , i segona ocupació, 15 anys.

Important! També cal renovar la cèdula sempre que es realitzin obres de rehabilitació, independentment que la cèdula d’habitabilitat anterior no hagi caducat .