dimarts, 4 de maig de 2021
Informació d''interès

Assegurança de lloguer per a propietaris

Estar assegurat és, sens dubte, l’única manera que tenen els propietaris de no tenir preocupacions quan posen el seu habitatge per a llogar, i la millor manera d’estar tranquils és contractar una assegurança d’impagament de lloguer.

La garantia principal és la que cobreix els impagaments de lloguer, però les pòlisses cobreixen molt més que això, ja que ofereixen assessorament al propietari/ària sobre qualsevol problema envers el lloguer o els llogaters, fins i tot en els que puguin tenir amb la comunitat de propietaris.

Què és l’assegurança d’impagament de lloguer?
És una assegurança de defensa jurídica, que protegeix el propietari/ària davant qualsevol problema que pugui sorgir amb el lloguer del seu habitatge: un impagament o un desacord amb el llogater/a per qui ha de pagar una reparació. Les despeses d’advocats, procuradors o les taxes queden garantides i, a més, en cas que hi hagi un impagament del lloguer, la majoria de les asseguradores avancen les rendes impagades mentre s’està portant el cas.
A banda d’assumir les mensualitats, les asseguradores intenten mitjançar amb el llogater des del primer mes que deixa de pagar, advertint-lo de les seves obligacions. En les situacions en les quals no és possible arribar a acords, es posa en marxa el procediment judicial, del qual els propietaris es poden desentendre.
A més, per a una tranquil•litat més gran, s’encarrega de mitjançar també en qualsevol problema que pugui sorgir entre l’inquilí/ina i algun dels veïns.


Per què cal contractar una assegurança d’impagament de lloguer?
El primer de tot és per seguretat, sabent que si hi ha qualsevol problema es compta amb una assegurança per resoldre’l. A més, els professionals de les companyies d’assegurances estan especialitzats en lloguers i, per tant, totes les gestions que hagin de fer, les faran amb tot el coneixement del tema.
Finalment, l’estalvi de diners, ja que una reclamació per impagament pot suposar un desembossament important, que hem d’afegir a les pèrdues d’ingressos de les rendes impagades.


Què heu de tenir en compte abans de contractar l’assegurança de lloguer?
Abans de contractar l’assegurança d’impagament de lloguer s’ha de realitzar un estudi de solvència del llogater/a. Sempre és millor fer aquest estudi abans de signar el contracte de lloguer, ja que serà molt més senzill demanar-li la documentació i, si l’estudi és rebutjat, es podrà trobar una solució aportant més documentació o un avalador/a.


Quines cobertures solen incloure les assegurances d’impagament?
• Avançament de rendes en cas d’impagament, fins a 12 mesos, que es comencen a pagar en el moment de tramitar la demanda, amb efectes retroactius i sense tenir en compte el primer mes de franquícia que pot tenir l’assegurança
• Defensa i reclamació en cas d’incompliment de contracte
• Indemnització per actes vandàlics al continent
• Despeses de pany i serraller en cas de desnonament
• Defensa de responsabilitat penal
•Totes les despeses d’advocats, procuradors i taxes incloses en qualsevol gestió relacionada amb el lloguer
• Servei d’atenció jurídica telefònica a la disposició de la persona assegurada per resoldre dubtes legals


Requisits per contractar aquest tipus d’assegurança
Per poder contractar l’assegurança s’ha de realitzar i aprovar un estudi de solvència del llogater/a. Els inquilins no poden destinar més del 40% dels seus ingressos totals al lloguer, i, a més, algun d’ells ha de ser fix amb el període de prova superat o portar més d’un any a la mateixa empresa. A l’estudi es poden afegir avaladors, en el cas que els ingressos o l’antiguitat del llogater/a no sigui suficient.


Documentació necessària per contractar l’assegurança
Tot depèn de l’activitat professional de la persona que vulgui contractar l’assegurança
A) Si són treballadors per compte aliè
• Les dues últimes nòmines
• Contracte laboral
• DNI
• Document de sol•licitud signat pels inquilins (Document de Llei de protecció de dades)
B) Si són autònoms
• L’últim IRPF
• Els dos últims pagaments de la quota d’autònoms
• DNI
• Document de sol•licitud signat pels inquilins (Document de Llei de protecció de dades)
C) Si són pensionistes
• Certificat de la pensió, emès per la Seguretat Social
• DNI
• Document de sol•licitud signat pels inquilins (Document de Llei de protecció de dades)


Quin preu té l’assegurança de lloguer?
El preu de l’assegurança d’impagament de lloguer varia segons els serveis que es contractin, i és per això que cada companyia ofereix pòlisses flexibles i que s’adapten a les necessitats de cada propietari/ària. Per exemple, el propietari/ària pot escollir els mesos que vol que l’assegurança li cobreixi el lloguer; s’ofereix fins a 18 mesos, encara que la majoria solen contractar-ne 12.
De mitjana, el cost de l’assegurança pot voltar entre el 3% i el 5% de les rendes anuals que rep el propietari o propietària.


Conclusió
Tots els preus i cobertures que es comenten en aquest article sobre les pòlisses d’assegurança d’impagament de lloguer són un estàndard, ja que cada companyia pot tenir més o menys cobertures en les seves pòlisses i els preus poden variar.
Ja ho sabeu: si voleu llogar el vostre habitatge i garantir el pagament de les mensualitats dels llogaters, el millor és contractar una pòlissa d’assegurança d’impagament, i així oblidar-vos de qualsevol problema que pugueu tenir.