12
abr.

La nota simple i el certificat registral

Quan volem comprar o llogar un habitatge, una de les primeres coses, per no dir la primera, que hem de fer és comprovar fefaentment qui és el propietari o propietaris de l’immoble.

13
jul.

El full de visita immobiliari

Quan volem comprar o llogar un habitatge, el més normal és visitar un parell o més habitatges i, en cadascuna d’aquestes visites, l’agent immobiliari de torn ens fa signar un full de visita.
Però, què és aquest full de visita? Per a què serveix? Té algun tipus de caràcter contractual?

30
juny

La nota d’encàrrec

Podem definir la nota d’encàrrec immobiliari com un document on es recullen les clàusules i condicions de l’objecte encarregat, és a dir, és l’encàrrec que fa un client perquè una agència o un agent immobiliari vengui o llogui el seu habitatge.

01
jul.

Inspecció tècnica d'edificis ITE

Què és i per a què ens serveix la ITE a l’hora de comprar o vendre un habitatge?

La inspecció tècnica (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic o una tècnica competent, que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar les persones propietàries en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

24
juny

Cèdula d'habitabilitat

Què és la cèdula d’habitabilitat ?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent. 

La pot sol•licitar el propietari o propietària de l’habitatge, l’administrador o administradora o un/a representant autoritzat/a.

17
juny

Certificat energètic

El certificat energètic és un document signat per un tècnic o tècnica habilitat que inclou informació objectiva de les característiques energètiques d'un immoble. És obligatori, llevat d'algunes excepcions, per a les persones propietàries de qualsevol edifici, o part d'aquest (pis, casa, local oficina...), que el vulgui vendre o llogar.