Ref.
Cerco
Tipus
A
Habitacions
Preu

Les nostres últimes notícies

Destacats en venda

Mensaje

No se han encontrado inmuebles con las características introducidas.

Destacats en traspàs

Mensaje

No se han encontrado inmuebles con las características introducidas.

Destacats de lloguer

Mensaje

No se han encontrado inmuebles con las características introducidas.

ÚLTIMES NOTÍCIES

El primer de tot és definir aquestes dues figures jurídiques en l’àmbit immobiliari

El Registre de la Propietat és un registre públic de caràcter oficial en el qual s’inscriuen, per a coneixement de tothom, els drets de propietat sobre els béns immobles, i  també sobre la resta de drets reals. Dona veracitat i seguretat  a tots els drets de propietat i les seves transaccions.

Les immissions són les molèsties produïdes pel propietari d’un immoble veí en exercir les seves facultats d’ús i gaudi, derivades del seu dret de propietat.